คอนกรีตสำเร็จรูป

คอนกรีตผสมเสร็จ คืออะไร และการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อ

คอนกรีตผสมเสร็จคือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของ ปูนซีเมนต์ + หิน + ทราย + น้ำ นำมาผสมรวมกันจะคงสภาพของเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็จะแข็งตัว เมื่อแข็งตัวแล้วก็จะมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ มีความแข็งแรงที่มากขึ้น

โดยการคำนวณจำนวนคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องการใช้ ควรจะต้องทราบความกว้าง ความยาว และความสูง ของโครงสร้างที่จะเทคอนกรีตในการคำนวณ หรืออาจจะคำนวณเองได้จากตัวอย่างเช่น

พื้นที่ๆ ต้องการเท มีความกว้าง 5 เมตร : ความยาว 5 เมตร : ความสูง 2 เมตร ปริมาตรทรงลูกบาศก์ = 5 X 5 X 2 = 50 คิว (ลูกบาศก์เมตร) เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้คอนกรีต 50 คิว

โดยปริมาณคอนกรีตที่ผู้ผลิตนั้นสามารถจัดส่งได้จะอยู่ที่ 1-4 คิว (ลูกบาศก์เมตร) ต่อ 1 เที่ยว และทางลูกค้าควรจะต้องแจ้งประเภทการใช้งาน เช่นการใช้เทพื้น หรือใช้เทโครงสร้างส่วนอื่นๆ เพื่อนำไปคำนวณค่าการรับน้ำหนักหรือกำลังอัดของคอนกรีตต่อไป
คอนกรีตสำเร็จรูป, คอนกรีตพร้อมใช้งาน, บริการคอนกรีตสำเร็จรูป, บริการคอนกรีตพร้อมใช้งาน, จำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป, จำหน่ายคอนกรีตพร้อมใช้งาน, สินค้าวัสดุก่อสร้าง SCG | โทร: 02-301-0150, 081-641-6780 (คุณเอ)

About the author: N9-CREATE & TRADING LTD.,PART.

บริการงานระบบโครงสร้างและงานอินทีเรียดีไซน์ ให้บริการทั่วประเทศไทย | โทร: 02-301-0150, 081-641-6780 (คุณเอ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.