ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น9-ครีเอท แอนด์ เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 และมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น9-ไพล์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท เอ็น9-ครีเอท จำกัด และ บริษัท เอ็น9บายเอ จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจหลักให้บริการรับทำเสาเข็มเจาะ บริการเสาเข็มไมโครไพล์ บริการเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต รับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ลูกค้าต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริษัทจึงได้สนองความต้องการของลูกค้าในการจัดหาคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีที่สุดเพื่อบริการให้กับลูกค้าของเรา

ปัจจุบันบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ หลายยี่ห้อ เช่น ซีแพคคอนกรีต, นครหลวงคอนกรีต, ชลประทานคอนกรีต, เอเชียคอนกรีต, น่ำเฮงคอนกรีต, กาญจนาคอนกรีต, ฟาสท์คอนกรีต, วีคอนกรีต เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยให้บริการรวดเร็ว และราคาเป็นกันเอง